Общи условия

С регистрацията си в summer.powwow.bg Вие декларирате косвено, че сте прочели и разбирате настоящите Общи условия (ОУ). В допълнение, Вие също така сте съгласен, че ще се запознавате периодично с промените направени по Общите разпоредби и условия (ОУ). В случай, че не сте съгласни с посочените ОУ, моля не използвайте уебсайта.

1. Предназначение

 • (1.1) Настоящите ОУ уреждат легалните и професионални взаимоотношения между Осцеола ЕООД от една страна и всяко лице, което ползва уеб страницата summer.powwow.bg от друга.
 • (1.2) Настоящите ОУ представляват косвен договор между Потребителя и Осцеола ЕООД. Със съгласието си с този договор, Потребителят получава правото да използва услугите на POWWOW CLUB единствено за лични, нетърговски цели.

2. Понятия

С цел да се постигне по-ясно и недвусмислено разбиране на ОУ, моля, имайте предвид следните използвани понятия:

 • (2.1) потребител е всяко физическо лице, което разглежда информация или използва някоя от услугите на уеб страницата;
 • (2.2) за информация се счита всеки текст, картина, снимка, лого, графика, документ, видео, звук, които са достъпни до потребителя чрез уеб страницата.

3. Регистрация

 • (3.1) Регистрационният процес се състои в това, потребителят да попълни вярно всичката необходима информация в регистрационната форма. Чрез регистрация, потребителят заявява участие в събитието (фестивала) и информира организаторите за сферата (музика, танци, направи си сам и др.), в която ще вземе участие.

4. Интелектуална собственост

 • (4.1) Уеб страницата summer.powwow.bg, заедно със съдържанието, е собственост на Осцеола ЕООД.
 • (4.2) Потребителят има право да използва информацията и услугите на уебсайта само и единствено за лични, нетърговски цели. Всяка търговска дейност на потребителя, касаеща информация от уеб страницата summer.powwow.bg, е строго забранена.
 • (4.3) Всякакъв вид неразрешено копиране, разпространение или промяна на съдържащата се в summer.powwow.bg информация е строго забранено. Потребителят се съгласява косвено да не използва summer.powwow.bg с цел нарушаване на интелектуалната собственост на Осцеола ЕООД или трети лица.

5. Връзки към други сайтове

 • (5.1) summer.powwow.bg може да съдържа връзки към различни други сайтове. Осцеола ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тези сайтове. Отговорността е изцяло на потребителя, който е предоставил връзката и я е споделил в summer.powwow.bg.

6. Отговорности на Потребителя

Всеки потребител се задължава да спазва следните ограничения при ползването на уеб страницата summer.powwow.bg:

 • (6.1) Използването на информация която се счита за обидна, заплашителна, вулгарна, порнографска, нападателна/нежелана е неприемливо поведение и подобна информация ще бъде изтрита.
 • (6.2) Всеки потребител се задължава да не споделя информация която се счита за насочена пропаганда. Подобна информация е често, но не само, политически, религиозно или расово ориентирана.
 • (6.3) Всеки потребител се задължава да не споделя информация която нарушава държавни закони и договорни споразумения. Подобна информация е, но не само: лична информация (например: ЕГН, здравноосигурителна информация, номера на кредитни/дебитни карти, други), информация свързана с различни договори (цени, имена на клиенти, имена на проекти, фактури – са само няколко примера), информация която е забранена за разпространение чрез закони за запазване на авторското право.
 • (6.4) При съмнение или неразбиране на някоя от точките, всеки потребител се задължава да отправи запитване относно ОУ към администраторите на сайта възможно най-бързо, като използва контактната форма на уеб страницата.

Потребителят е отговорен за всяка материална или нематериална щета, причинена на Осцеола ЕООД поради използването на сайта в противоречие с ОУ и законодателството на Република България.

7. Отговорности на Осцеола ЕООД

 • (7.1) Осцеола ЕООД не носи отговорност към потребителите на summer.powwow.bg за нанесени имуществени вреди или нарушени права на интелектуална собственост, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на summer.powwow.bg. В допълнение, Осцеола ЕООД не носи отговорност за невъзможността на потребителите да спазват правилата заложени в ОУ и законите на Република България.
 • (7.2) Осцеола ЕООД не носи отговорност за грешки или несъответствия в предоставената от потребители, чрез summer.powwow.bg, информация, или за нейната неточност.
 • (7.3) Осцеола ЕООД не носи отговорност за информация/материал чието съдържание е изтеглено от платформата на уеб страницата. Потребителите са отговорни за всяка информация/материал които са изтеглили/свалили от summer.powwow.bg. При констатирана вреда (компютърът спира да функционира, например) след изтеглянето на информация/материал от summer.powwow.bg, потребителят е изцяло отговорен за настъпилите последствия.
 • (7.4) Осцеола ЕООД си запазва правото да премахва всяка информация от summer.powwow.bg. Tова включва съдържание като (но не само): постове, коментари, въпроси, всякакъв друг вид информация споделена чрез summer.powwow.bg уеб страницата.

8. Заключителни разпоредби

 • (8.1) Осцеола ЕООД си запазва правата да извършва промени в настоящите Общи условия (ОУ) по всяко време.
 • (8.2) Нищожността на някоя от точките, заложени в настоящите ОУ, не прави останалите точки от ОУ нищожни.
Copyright © 2020 | всички права запазени
Top