Политика за поверителност

*Настоящата Политика е валидна за Вас независимо от начина, по който осъществявате достъп до нашия уебсайт, съответно обхваща всяко устройство, чрез което влизате в уебсайта (чрез телефон, таблет, компютър и т.н.).

Ако не сте съгласни с тази Политика и не искате Вашите лични данни да бъдат използвани, както е описано подробно тук, не трябва да продължавате да използвате нашия уебсайт и да ни предоставяте личните си данни.

 

1. Powwow Club e собственост на Осцеола ЕООД. Осцеола ЕООД е Администратор на лични данни със седалище гр. Велико Търново, ул. Ниш 3 и ЕИК 104637020.

2. Осцеола ЕООД набира, обработва и съхранява вашите лични данни по време на използването на нашите услуги.

3. Събраните данни се използват за резервиране на място за съответното събитие (фестивал), както и да ни информира в коя от предлаганите категории ще вземете участие.

4. Личните Ви данни се съхраняват за срок от 1 година, след което биват актуализирани/изтривани.

5. Осцеола ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

6. Нашата политика за използване на “бисквитки” е част от настоящата Политика, подробности за нея можете да намерите тук .

7. Когато коментирате в нашия блог или публикувате информация на нашите страници в социалните мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

8. Личните данни не се предоставят и разкриват на трети лица извън Осцеола ЕООД. Личните данни, събрани на уебсайта, могат да бъдат споделяни, оповестявани или обработвани от нашия персонал само и единствено за целите посочени по-горе.

9. Личните данни обработвани от Осцеола ЕООД не се предават в други страни.

10. Вие имате право на достъп, коригиране, възражение за обработване и изтриване на Вашите лични данни след подаване на писмено заявление до Администратора на лични данни (информация за начина на процедурата за достъп до тези права, както и други въпроси свръзани със защитата на вашите лични данни ще намерите след запитване на имейл security@osceola.de).

11. При нередности относно вашите лични данни или съмнения за сигурността, моля незабавно информирайте на имейл security@osceola.de.

Copyright © 2021 | всички права запазени
Top